Organizacja wizyty studyjnej dla lokalnych liderów

W dniach 7 - 8 listopada 2008 roku Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze zorganizowało wizytę studyjną w Nidzicy dla lokalnych liderów. Wzięli w niej również członkowie stowarzyszenia. 24 lokalnych liderów dzięki temu spotkaniu podniosło umiejętności w planowaniu, tworzeniu  i wdrażaniu projektów społecznych skierowanych do osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin. Projekt realizowany był ze środków PPWOW.

 

Warsztaty poświęcone tematyce:
umacnianie tradycji bożonarodzeniowej wśród rodzin
zamieszkujących obszar gminy

W ramach tego zadania Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze zorganizowało warsztaty wytwarzania szopek bożonarodzeniowych, jak również innych dekoracji bożonarodzeniowych. W konkursie szopek bożonarodzeniowych pierwsze miejsce ex aequo przyznano dla rodzin reprezentowanych przez: Artura Wolskego  zamieszkałego w Ostrowitem oraz Marka i Bartosza Kułakowskich zamieszkałych w Ostrowitem. 13 grudnia 2008 roku grupa mieszkańców gminy Brzuze wyjechała na "Jarmark Adwentowy" do Przysieka. Wyjazd był podsumowaniem warsztatów umacniania tradycji bożonarodzeniowych wśród rodzin zamieszkujących obszar gminy.  Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze.

Warsztaty tradycji świąt Bożego Narodzenia
w zakresie przygotowania i dekoracji stołu wigilijnego
oraz wykonywania stroików świątecznych

W grudniu 2008 roku Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze na zlecenie wójta gminy Brzuze przeprowadziło szereg spotkań warsztatowych w zakresie przygotowana i dekoracji stołu wigilijnego i wykonania stroików świątecznych. Rezultaty warsztatów można było podziwiać na wigiliach gminnych. Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze.
Trening umiejętności społecznych

9 grudnia 2008 roku dzięki Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Brzuze odbyło się szkolenie dla lokalnych liderów. Udział w nim wzięło 50 osób, którzy podnieśli swoje umiejętności w planowaniu i wdrażaniu projektów społecznych skierowanych do osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin. Nabyte umiejętności wpłynęły pozytywnie na sprawniejsze i efektywniejsze funkcjonowanie uczestników szkolenia na rynku pracy. Projekt realizowany był ze środków PPWOW.

 

1 l 2 l 3