Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży "Zielone wakacje 2008"

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze wykonało od 11 sierpnia  do 22 sierpnia 2008 r. usługi wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brzuze. Wypoczywające dzieci w świetlicach wiejskich otrzymały gorące posiłki, miały również zapewnioną fachową opiekę i różne atrakcje min. warsztaty z tworzenia witraży pod kierunkiem Pana Wincentego Przybyskiego, przygotowane gry i zabawy integracyjne przez opiekunów świetlic oraz spotkania z psychologiem o tematyce profilaktycznej. Zielone wakacje cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Wzięło w nich udział łącznie 60 dzieci. Ta forma wypoczynku uzyskała akceptację Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.  Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze.

Impreza historyczna w Ugoszczu "Epizod wojny polsko - bolszewickiej"

16 sierpnia 2008 roku w Ugoszczu odbyły się Gminne Obchody 88 Rocznicy "Cudu nad Wisłą". W obchodach ukazany został epizod wojny polsko-bolszewickiej z 16 sierpnia 1920 roku w Ugoszczu. Działając na zlecenie wójta gminy Brzuze, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze, zorganizowało uroczystość, której główna część odbyła się w obrębie pałacu (Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT") w Ugoszczu. Zaprezentowano rekonstrukcję zdobycia pałacu przez bolszewików oraz pokaz sprawności kawalerii konnej. Przygotowano również poczęstunek dla uczestników imprezy, która wzbudziła wielke zainteresowanie mieszkańców gminy Brzuze i pozwoliła im zapoznać się z lokalną historią. Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze.

"Warsztaty wyrobów tradycji regionalnej"
- wyroby artystyczne z użyciem darów natury (kwiaty, zboża, owoce)
- potrawy regionalne ziemi dobrzyńskiej

We wrześniu 2008 roku Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze przeprowadziło w wiejskim domu kultury w Brzuzem szereg spotkań warsztatowych w zakresie organizacji gminnego "Święta plonów 2008". Członkowie stowarzyszenia omówili z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich zagadnienia związane z wyrobami tradycji regionalnej (wieńce ze słomy, potrawy regionalne). 6 września 2008 roku odbyło się "Święto plonów 2008", które było podsumowaniem przeprowadzonych warsztatów. Zostały zaprezentowane min. przygotowane wieńce dożynkowe jak i potrawy kuchni dobrzyńskiej. Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze.
1 l 2 l 3