Sprawozdanie merytoryczne działalności Stowarzyszenia Rozwoju gminy Brzuze
za okres 6 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
 
 
LpNazwa zadania Termin realizacjiŹródło dofinansowania Kwota dofinansowania
1Zielone wakacje 2008
11.08.2008 - 22.08.2008
PPWOW
3 000,00 zł
2Impreza historyczna w Ugoszczu - epizod wojny polsko-bolszewickiej
16.08.2008
PPWOW
8 000,00 zł
 3Warsztaty wyrobów tradycji regionalnej
01.09.2008 - 06.09.2009
 PPWOW9 000,00 zł
 4Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich
15.10.2008 - 20.12.2008
PPWOW
4 350,00 zł
5
Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku średnim 26.10.2008
PPWOW
3 000,00 zł
6
Maraton trzeźwości
15.10.2008 - 30.10.2008
PPWOW
4 850,00 zł
7
Organizacja wizyty studyjnej dla lokalnych liderów
 07.11.2008 - 08.11.2008
PPWOW
9 000,00 zł
 8Warsztaty poświęcone tematyce: umacnianie tradycji bożonarodzeniowej
12.11.2008 - 13.12.2008PPWOW
2 087,00 zł
 9Warsztaty tradycji Świąt Bożego Narodzenia (dekoracja i przygotowanie stołu wigilijnego)
02.12.2008 - 07.12.2008
PPWOW
8 500,00 zł
10
Trening umiejętności społecznych
 09.12.2008
PPWOW
4 000,00 zł
11
 Wkłady członkowskie
  400,00 zł
 RAZEM56 187,00 zł