Sprawozdanie merytoryczne działalności Stowarzyszenia Rozwoju gminy Brzuze
za okres 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

LpNazwa zadania Termin realizacjiŹródło dofinansowania Kwota dofinansowania
1Organizacja zajęć folklorystycznych dla rodzin26.01.2009 - 05.12.2009
PPWOW
16 320,00 zł
2Organizacja zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży02.02.2009 - 05.12.2009
PPWOW
28 000,00 zł
3Opieka nad osobami starszymi02.02.2009 - 05.12.2009
PPWOW15 360,00 zł
4Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych
16.02.2009 - 27.02.2009
PPWOW
7 500,00 zł
5
Umacnianie więzi z tradycją - wyroby artystyczne ze słomy 23.03.2009 - 31.03.2009
PPWOW
9 000,00 zł
6
Organizacja zajęć sportowo - ruchowych
23.03.2009 - 05.12.2009
PPWOW
16 186,24 zł
7
Zdrowo i sportowo z dziećmi i młodzieżą
18.05.2009 - 31.05.2009
PPWOW
9 000,00 zł
8Figurki i krzyże przydrożne - ocalić od zapomnienia
15.06.2009 - 21.06.2009
PPWOW
7 000,00 zł
9Spotkanie radości
05.06.2009
PPWOW
3 000,00 zł
10
Lato z Gminą Brzuze
01.07.2009 - 31.07.2009
PPWOW
10 000,00 zł
11Stare zwyczaje żniwne
01.09.2009 - 07.09.2009
PPWOW
7 000,00 zł
12
Zdrowy i trzeźwy umysł
05.10.2009 - 11.10.2009
PPWOW2 000,00 zł
13 Kształcenie na odległość15.03.2009 - 30.06.2009
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3 100,00 zł
14
Maraton trzeźwości
20.05.2009 - 25.09.2009
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego2 000,00 zł
15
Zielone wakacje
01.07.2009 - 28.08.2009
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego2 000,00 zł
16
Darowizny 2 350,00 zł
17
Wkłady członkowskie
380,00 zł
18
Odsetki od wolnych środków
7,05 zł
19 Wpłaty różne
586,00 zł
20 Z tytułu realizacji usług w 2008
10 613,00 zł
RAZEM151 402,29 zł