ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes: Andrzej Zbigniew Jankowski

Sekretarz:  Danuta Wiśniewska

Skarbnik:  Anna Wiśniewska

Członkowie:  Danuta Adamczyk, Grażyna Pietrkiewicz

 

 KOMISJA REWIZYJNA

Członkowie: Zdzisława Jaworska, Krzysztof Czarnecki, Piotr Przybylski