Lato z Gminą Brzuze

Od 1 lipca do 1 lipca 2009 r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze, jako współorganizator zorganizowało cykl imprez gminnych "Lato z Gminą Brzuze". W ramach projektu w każdym sołectwie odbyły się pikniki integracyjne dla rodzin. Podczas tych imprez przeprowadzono wiele ciekawych konkursów, zabaw i występów. Celem projektu było: promowanie rozwoju fizycznego poprzez różne rodzaje zajęć sportowych, pobudzanie i rozwijanie aktywności społecznej, rozwijanie zainteresowań i umiejętności, aktywny sposób spędzania czasu wolnego, zwiększenie integracji wśród społeczności lokalnej. Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze.

1 l 2 l 3 l 4