Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze od 16 lutego  do 27 lutego 2009 r. wykonało realizację projektu "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych". Usługa ta była realizowana w Szkołach Podstawowych w miejscowościach Ugoszcz, Trąbin, Radzynek, Ostrowite, jak również w świetlicach wiejskich w Brzuzem, Ugoszczu i Gulbinach oraz w bibliotece w Żałem. Głównymi celami projektu było: uczenie dzieci i młodzieży organizacji czasu wolnego od zajęć w szkole, nawiązanie przez nich nowych znajomości i przyjaźni, rozwój poprawnej komunikacji między rówieśnikami i starszymi, zdobycie przez uczestników projektu umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za grupę oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. W miejscach wypoczynku dla dzieci i młodzieży przygotowano wiele atrakcji, mogły korzystać z wyposażenia świetlicowego (sprzętu sportowego, gier planszowych, kawiarenek internetowych), opiekunowie świetlic przygotowali dla nich ponad to wiele ciekawych konkursów i zajęć, odbyły się spotkania z policjantami, strażakami oraz pedagogiem. W ramach tego projektu zorganizowano również wyjazdy: do Zakopanego, do Multikina "Cinema city" w Toruniu jak również do galerii Państwa Bednarskich w Rypinie. Łącznie podczas ferii zimowych wypoczywało 160 dzieci i młodzieży. Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze.

Organizacja zajęć sportowo - ruchowych

W ramach tego projektu Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze zorganizowało warsztaty w zakresie prowadzenia zajęć sportowo ruchowych, których uczestnikami byli osoby dorosłe i rodziny zamieszkałe na terenie gminy Brzuze. Została utworzona drużyna  sportowa, która aktywnie trenowała pod okiem trenera. Miejscem warsztatów były obiekty sportowe gminy Brzuze. Głównymi celami projektu było: odkrywanie i rozwijanie zdolności sportowych przez uczestników projektu, wzrost ich samodzielności i wytrwałości w działaniu, wzbogacenie codziennego życia człowieka, wzrost zainteresowania aktywną formą spędzania wolnego czasu. W przeprowadzonych warsztatach wzięło udział 20 osób. Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze.

 

Zdrowo i sportowo z dziećmi i młodzieżą

W maju 2009 r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze przystąpiło do realizacji kolejnego projektu pn. "Zdrowo i sportowo z dziećmi i młodzieżą". W ramach tego projektu Stowarzyszenie, jako współorganizator przyłączyło się do realizacji gminnych imprez: "XIII Rajd Trzynastu Jezior" oraz "V Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Profilaktycznych" . Podczas rajdu przygotowano min. konkurs na piosenkę turystyczną, marsze na orientację, zorganizowano również posiłek turystyczny. Podczas teatrów profilaktycznych uczniowie szkół prezentowali swoje spektakle odnośnie konfliktu pokoleń, najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe. Głównymi celami projektu było: poszerzenie wiedzy krajoznawczej i turystycznej przez uczestników imprez, rozwinięcie ich umiejętności muzycznych i teatralnych, wzbogacenie codziennego życia człowieka. Łącznie w realizacji projektu wzięło udział 250 osób. Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze oraz Gimnazjum w Ostrowitem.

 

1 l 2 l 3 l 4