Organizacja zajęć folklorystycznych dla rodzin

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze od 26 stycznia  do 5 grudnia 2009 r. wykonało realizację projektu "Organizacja zajęć folklorystycznych dla rodzin". Projekt ten zakładał szeroką dostępność korzystania z usługi przez mieszkańców gminy Brzuze. Uczestnicy projektu w formie warsztatów zdobyli umiejętności muzyczne i śpiewacze. Rodziny miały możliwość spędzenia czasu rodzinnie, w sposób ciekawy, twórczy i wartościowy. Zajęcia pozwoliły rozwinąć wiedzę i umiejętności muzyczne oraz dały radość ze śpiewania i muzykowania w środowisku rodzinnym. Warsztaty odbywały się w wiejskim domu kultury w Brzuzem. Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze.

 

Organizacja zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży

W 2009 r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze w ramach realizacji projektu "Organizacja zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży" przygotowało warsztaty muzyczne dla około 40 dzieci. Zajęcia te prowadzone były w wiejskim domu kultury w Brzuzem, Gimnazjum w Ostrowitem i w Szkole Podstawowej w Radzynku. Warsztaty przyjęły formę zajęć pozalekcyjnych, których głównym celem było pożyteczne spędzanie czasu wolnego uczestników, rozwijanie ich zainteresowań i zdolności oraz ułatwianie nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Zajęcia trwały do jesieni 2009 roku. Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze.

Opieka nad osobami starszymi

W lutym 2009 r. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze rozpoczęło realizację projektu "Opieka nad osobami starszymi". Usługa ta miała na celu pomóc osobom starszym i samotnym w wypełnianiu codziennych czynności, jak również przy pielęgnacji i utrzymaniu higieny. Stowarzyszenie zatrudniło w tym celu opiekunkę - Panią Elżbietę Siemiątkowską. Pomoc opiekunki zapewniła poprawę warunków życiowych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa u osób objętych programem. Projekt realizowany był ze środków PPWOW w współpracy z Urzędem Gminy Brzuze.

1 l 2 l 3 l 4