Zakończona realizacja maratonu trzeźwości

Wprowadzono dnia 17.10.2013

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze złożyło sprawozdanie z wykonania zadania pod nazwą „XVI Maraton Trzeźwości - Ostrowite 2013”. Patronem w realizacji zadania był gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem, gmina Brzuze oraz szkoły z terenu gminy Brzuze i gminy Wąpielsk.

 

Konkurs Grantowy "Równe Szanse"

Wprowadzono dnia 21.03.2011

Grupa uczniów z Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem, uczestniczyła w „XL Rajdzie Topienia Marzanny”,zakwalifikowana do projektu „Szkolne Centrum Turystyki” prowadzonego w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse” Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Rajd odbył się 19 marca 2011 roku w Toruniu. Długość trasy wynosiła 5 km i prowadziła od Szosy Bydgoskiej (Merinotex) przez: Park Miejski, Park Zimowy do Muzeum Etnograficznego. Na miejscu Magdalena Bełcik – uczestniczka projektu zaśpiewała piosenkę na pożegnanie zimy. Podczas rajdu uczestnicy zwiedzali także Muzeum Piernika, gdzie własnoręcznie upiekli piernikowe figurki. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki i ciastko. Zwieńczeniem rajdu był film w kinie Cinema City.

 

Realizacja projektu "Równać szanse"
Wprowadzono dnia 12.02.2011

9 lutego, w sobotę odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze zdobyło dofinansowanie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na turystyczną działalność młodzieży. Wniosek pod nazwą "Szkolne Centrum Turystyki" zakłada zespołowe działania w kierunku rozwoju turystyki w oparciu o zasoby gminne, regionalne, wojewódzkie i krajowe. Uczestnicy projektu samodzielnie przygotowują plan wyjazdów turystycznych stosownie do swoich potrzeb oraz zasobów turystycznych. Uczestnicy projektu chcą również wydać foldery pt. "Piękno Gminy Brzuze" oraz "Tu byliśmy".

 

VI Gminne Forum Dyskusyjne
Wprowadzono dnia 21.10.2010

21 października 2010 roku o godz. 9:30 w wiejskim domu kultury w Brzuzem odbyło się VI Gminne Forum Dyskusyjne pod nazwą „Gmina wolna od nałogów” poświęcone tematyce grupy różnych substancji zwanych potocznie dopalaczami. Forum rozpoczęło się uroczystym wręczeniem nagród dla laureatów konkursów plastycznego i literackiego pt. „Narkotyki – czy to nie fałszywi przyjaciele”. Następnie Pani Psycholog Dorota Giżewska przedstawiła prezentację multimedialną na temat mitów oraz faktów o narkotykach i dopalaczach. Zostały przedstawione uczestnikom forum wyniki ankiet przeprowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjum gminy Brzuze. Podczas spotkania na temat istnienia dopalaczy głos zabrali funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Rypinie oraz Rewiru Dzielnicowych w Brzuzem. W trakcie trwania forum wywiązała się ożywiona dyskusja w której głos zabrali przedstawiciele samorządu gminy Brzuze i gminy Rypin. VI Gminne Forum Dyskusyjne realizowane było przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze, współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Konkurs na wyroby z gliny
Wprowadzono dnia 6.08.2010

Wójt gminy Brzuze, przy współpracy, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze ogłasza konkurs na najpiękniejszy wyrób gliniany wykonany ręcznie lub wytoczony na kole garncarskim. Informujemy, że przy świetlicy wiejskiej w Gulbinach działa mini pracownia ceramiczna, wyposażona w masę plastyczną i zestawy narzędzi ceramicznych do prac ręcznych oraz koło garncarskie. Pracownia jest ogólnodostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 13:00. Opiekunem jest Monika Śpiewakowska, która służy pomocą przy wykonywaniu wyrobów z gliny. Wykonane prace konkursowe należy przynieść do wiejskiego domu kultury w Brzuzem w dniu 20 sierpnia 2010 roku, na godz. 10:00, gdzie podczas uroczystego zakończenia projektu „Wyrobami z gliny zasłyną Gulbiny” zostaną ocenione i nagrodzone. Serdecznie zapraszamy!

 

Warsztaty ceramiczne w Gulbinach
Wprowadzono dnia 6.07.2010

W ramach realizowanego projektu „Wyrobami z gliny zasłyną Gulbiny”, finansowanego ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze oraz wójt gminy Brzuze, zorganizowali zajęcia warsztatowe z nauką ręcznego wyrabiania przedmiotów glinianych oraz pracy na kole garncarskim. Warsztaty odbywały się 1 i 2 lipca 2010 roku w Gulbinach. Wszyscy uczestnicy z wielkim zainteresowanie lepili wyroby gliniane. Umiejętność pracy z kołem garncarskim najszybciej zdobyła Monika Śpiewakowska. Gratulujemy! Wszystkich chętnych zapraszamy do spróbowania swoich umiejętności podczas pikniku „Lato z gminą Brzuze”, który odbędzie się w Gulbinach w najbliższą sobotę 10 lipca 2010 roku (godz. 15:00).

 

Seminarium wyjazdowe
Wprowadzono dnia 26.05.2010

22 maja 2010 roku grupa młodzieży gimnazjalnej wraz z opiekunem Józefem Laskowskim uczestniczyła w seminarium wyjazdowo-szkoleniowym do Chrystkowa koło Gruczna. Uczestnicy zapoznali się ze sposobem prowadzenia szkółki starych odmian drzew owocowych. Seminarium realizowane było w ramach projektu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzuze, dofinansowanego przez „Fundację Nasza Ziemia”. W wyjeździe uczestniczyły również członkinie KGW. W programie wyjazdu znalazło się również zwiedzanie zagrody osadników holenderskich z 1770 r. (menonitów) w Chrystkowie oraz starego młyna w Grucznie.

 

Nordic walking, czyli marsz z kijami
Wprowadzono dnia 20.05.2010

Trwa realizacja zadania pod nazwą "Magiczny spacer po zdrowie". Celem przedsięwzięcia jest promowanie zdrowia, profilaktyki i czynnego wypoczynku w kontakcie z przyrodą wśród mieszkańców gminy Brzuze. Nordic walking, czyli marsz z kijami służy wzmacnianiu układu kostno-ruchowego i sercowo-naczyniowego. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po półtorej godziny. Projekt współfinansowany jest  ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach otwartego konkursu Nr 13/2010  "Ochrona i promocja zdrowia".

 

Odbyło się spotkanie inauguracyjne
Wprowadzono dnia 13.05.2010

10 maja 2010 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu grantowego Fundacji "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" - "Wyrobami z gliny zasłyną Gulbiny". W czasie spotkania odbyło się pierwsze szkolenie z Panem Tomaszem Porazińskim - instruktorem prac ceramicznych. Projekt przyjmie formę warsztatów wyrabiania, wypalania oraz dekoracji naczyń glinianych i trwać będzie do sierpnia 2010 roku. Chęć udziału w zaplanowanych warsztatach zadeklarowało 65 osób. Tematyka projektu nie jest przypadkowa, nawiązuje do historii Gulbin - od XIX wieku w tej miejscowości znajdowała się cegielnia, która funkcjonowała do 1975 roku.

 

Wizyta studyjna
Wprowadzono dnia 10.05.2010

W dniach 22 - 25 kwietnia 2010 roku odbyła się wizyta studyjna dla lokalnych liderów w Nowym Dworze. 35 lokalnych liderów (sołtysi, członkowie KGW i inni) z terenu gminy Brzuze dowiedzieli się, jak mogą przyczynić się do rozwoju swoich miejscowości, wymienili się posiadana wiedzą, doświadczeniami i skorzystali z dobrych praktyk. Wizyta studyjna była dofinansowana z środków PPWOW.